La Leće Liga je međunarodna neprofitna  organizacija posvećena obrazovanju, pružanju podrške i ohrabrivanju svih žena koje žele da doje. Naša misija je da pomažemo majkama širom sveta, kroz podršku, informisanje i edukaciju, i da promovišemo bolje razumevanje dojenja kao bitnog procesa u razvoju bebe i majke. Naši počeci La Leće Ligu je 1956. godine osnovalo sedam majki iz Illinoisa i sve su dojile svoju decu. Shvatile su da je jedna od najvažnijih stvari za majke koje žele da doje, upravo ono što je samo srce La Leće Lige – podrška koju može dati samo mama-mami. Ponudile su mamama ono što nekoliko hiljada LLL liderki nude i danas: informacije, ohrabrenje i podršku. Od njihovog prvog sastanka održanog u kući Mary White prošlo je više od 50 godina. La Leće Liga u Srbiji kao neformalno udruženje postoji od 2011. godine.