AKTIVNO UČESTVOVANJE MAJKE U POROĐAJU JE DOBRA PRIPREMA ZA POČETAK DOJENJA

Dojenje je prirodna kulminacija trudnoće i porođaja, a odluke donesene tokom trudnoće i porođaja mogu uticati na dojenje. Majke shvataju da je važno da se informišu o raznim mogućnostima u vezi porođaja i traže lekare koji će sarađivati sa njima kako bi zadovoljile svoje ciljeve i porodile se sa minimalnim intervencijama i rano započele dojenje. Dok uče o kontrakcijama i porođaju ujedno se i pripremaju za neverovatno iskustvo rođenja deteta. Kada majka izabere porođaj sa minimalnim korišćenjem lekova tokom porođaja (bez obzira da li je porođaj vaginalni ili carski rez), majka i dete su „budni“ i spremni za iniciranje dojenja ubrzo nakon porođaja.

Čak i kada su majke informisane i pripremljene, nema garancije da će porođaj ići prema planu. Čak i kada majka i beba moraju da budu odvojeni odmah nakon porođaja, uz prave informacije i podršku, mogu da uspostave uspešnu i zadovoljavajuću vezu s dojenjem.