Dojku čine osnovne kategorije:

 • Žlezdano tkivo koje proizvodi mleko i transportuje ga do bradavice,
 • Vezivno (mišićno) tkivo koje je mehanička potpora dojci,
 • Masno tkivo koje štiti dojku od spoljašnjih povreda,
 • Živci koji čine dojku osetljivom na dodir i važni su kod poticanja refleksa otpuštanja mleka,
 • Kapilari koji osiguravaju sastojke potrebne za proizvodnju mleka,
 • Limfa koja prenosi otpadne sastojke dalje od dojke.

Žlezdano tkivo, koje izlučuje mleko tokom laktacije, sastavljeno je od:

 •  Alveola (stanice za proizvodnju mleka) koje crpe potrebne hranjive sastojke iz majčine krvi. Izgledom podsećaju na grozdove, koji su okruženi mrežom malenih mišićnih stanica, koji stisnu alveolu za vreme refleksa otpuštanja mleka, gurajući mleko u kanaliće, a potom i u kanale koji vode do bradavice.
 • Kanali i kanalići su male cevi unutar dojke koji omogućavaju da mleko iz alveola dođe do bradavice. Maleni kanalići vode od grozdova odnosno grupe alveola do većih kanala, koji se udružuju s drugim kanalima pre nego stignu do bradavice.
 • Režnjevi i njihovi manji delovi su deo mlečne žlezde. Manji deo režnja sastoji se od jednog ogranka alveola i mlečnih kanala koji dostavljaju mleko režnju, što vodi do jedne pore bradavice. Većina žena ima između 4 i 17 režnjeva u jednoj dojci.
 • Bradavica na svojoj spoljašnjoj površini ima između 4 i 18 malenih otvora, prosečne veličine od 0,4 do 0,7 mm. Ovi otvori su povezani s mlečnim kanalima da dreniraju režnjeve. Majka može imati mnogo više otvora na bradavici, međutim nisu funkcionalni ako nisu povezani s kanalima.
 • Areola je tamno područje oko bradavice i na njoj su smeštene Montgomerijeve žlezde. Smatra se da je ovo područje tamnije, da ga novorođenče lakše uoči.
 •  Montgomerijeve žlezde su kombinacija mlečnih i lojnih žlezda, koje se tokom trudnoće povećavaju i postaju istaknutije.

 

Tečnost koju ispuštaju ima nekoliko svrha:

– zaštita majčine kože od trenja koje se događa prilikom  dojenja,

– smanjuje broj bakterija, promenom pH kože,

– pomaže novorođenčetu da pronadje dojku, pomoću mirisa kojeg luči.

 

 

Pruzeto sa LLL Hrvatska

Prevela i prilagodila: Gorana, LLL

Izvor: Breastfeeding Answers Made Simple,

by Nancy Mohrbacher

Tekst je preveden s dozvolom!

Leave a Reply