Na radionicama La Leće Lige pružamo podršku mamama i najnovije informacije o dojenju.

Prisustvovanje radionicama LLL , pre svega znači topla podrška koju može da dâ samo mama-mami. Radinice pružaju mogućnost da se nauči više o dojenju i to od drugih mama koje takođe doje svoju decu, a čije iskustvo može da doprinese boljem razumevanju majčinstva kroz dojenje. Na radionicama mame dele sa ostalima, probleme, prednosti i radosti koje imaju dojeći svoju decu.

Isto tako, radionice su mesto gde ćete pronaći razumevanje. Možete da kasnite, da odete ranije, da nosite bebu ili se šetate sa njom za vreme radionice ili da promenite pelenu.

Volontiranje na našim radionicama nam je bitno i dragoceno, pa možete da pomognete i  na taj način. Za dodatne informacije kontaktirajte liderke. Svaka radionica je jedinstvena s obzirom na sve prisutne u grupi, nove mame i trudnice, a ponekad i očeve ili partnere.

Ne postoji „La Leće Liga način“ postoji samo onaj način koji vama i vašoj porodici odgovara, a mi smo tu da vam pružimo podršku!