Liderke La Leće Lige su iskusne mame koje su dojile svoju decu.
Njihov rad je volonterski, a trenirane su i ovlašćene od La Leche League International da pruže podršku i informacije svim majkama i trudnicama, kao i svima ostalima koji su zainteresovani za dojenje.

Ako imate neke nedoumice u vezi sa dojenjem možete ih kontaktirati telefonom ili mejlom.

Naša FB stranica:

https://www.facebook.com/lalechesrbija

Beograd

Ivana

Ivana Dimitrijević Robertson

lalecheivana@gmail.com
063 / 8844 – 309

Anđela Petković

angelapetkovic@hotmail.com
063 / 1756 – 920

Novi Sad

Milijana

Milijana Miodanić Manojlović

milijana.ns@gmail.com
064 / 332 – 4549