La Leće Liderke su deo tradicije koja seže još od vremena  početka čovečanstva – jedna majka savetuje drugu u ženskoj umetnosti dojenja.

Da li ste mama koja je:

 • osećala veliko zadovoljstvo dojeći svoje dete
 •  bi želela da podeli to zadovoljstvo sa drugim mamama koje doje
 •  iz vlastitog iskustva zna koje su prednosti ovog prirodnog načina razumevanja i  zadovoljenja detetovih potreba
 •  ima vremena da volontira u okviru La Leće Lige

Zvuči zanimljivo? Možda je La Leće Liga upravo za Vas!

La Leće Liderka zna iz vlastitog iskustva kako izgleda kada se doji svoje dete i zašto je dojenje tako važno za decu. Majka koja po prvi puta doji svoje dete svakako ima koristi od podrške i praktičnih informacija. La Leće Liderke nude ovu podršku kroz mesečne radionice, a savetuju i telefonom i mejlom. Po potrebi odlaze i lično kod mame.

Koristeći se svojim iskustvom i LLL obukom, liderka pruža mama-mami podršku, podstiče na bolje razumevanje detetovih potreba i ukazuje na jedinstvenu ulogu majke u prepoznavanju tih potreba.

Preduslovi za aplikaciju za LLL Liderku su:

 •  Lično iskustvo u dojenju
 •  Majka je dojila svoje dete 12 meseci ili duže
 •  Dete je hranjeno isključivo majčinim mlekom sve dok se nije ukazala potreba za čvrstom hranom (tj. oko polovine prve godine, za zdravo i na vreme rođeno dete)
 •  Ako je dete odviknuto od dojke, i odvikavanje od dojke je učinjen tako da se vodilo računa o detetovim potrebama
 • Majka ceni dojenje kao optimalan način zadovoljenja detetovih potreba za hranom, nežnošću, toplinom, te svim ostalim potrebama koje dete ima
 • Ona prepoznaje, razume te odgovara na potrebe svog deteta za njenom prisutnošću jednako kao i za njenim mlekom
 • Ona pažljivo vodi brigu o tome da bilo kakvu razdvojenost od deteta napravi na nežan način, pritom poštujući potrebe deteta

NAPOMENA:

Posebna pažnja može da bude usmerena ka ženema čije je iskustvo u dojenju izvan područja normalnog toka dojenja. O tome postojeće liderke donose zajedno odluku.

Organizaciono iskustvo

 • da je član La Leće Lige
 • da podržava LLL svrhu i filozofiju
 • da je prisustvovala barem jednoj seriji radionica (ako se grupa nalazi u blizini mesta njenog prebivališta)
 • da poseduje i da je  upoznata sa sadržajem zadnjeg objavljenog izdanja knjige THE WOMANLY ART OF BREASTFEEDING (ako je dostupna na njenom jeziku) kao glavnog izvora informacija za LLL lidere
 • da ima preporuku LLL liderke

Lične osobine

 •  da dobro poznaje svoj jezik kako bi mogla da ispuni aplikaciju i pripremi se za akreditaciju La Leće Lige (nije potrebno poznavanje engleskog jezika kako bi ispunila aplikaciju i pripremila se za akreditaciju te ispunila odgovornosti liderke La Leće Lige)
 •  da prihvata i poštuje tuđe stavove
 • da pokazuje toplinu i saosećanje prema drugima
 • da pokazuje dobru volju u učenju komunikacionih veština

Odgovornosti LLL Liderke

 •  Pomaže majkama jedan na jedan, preko telefona, mejla ili lično, vodeći evidenciju o svim  situacijama
 •  Planira i vodi serije mesečnih radionica
 •  Nadzire upravljanje grupe, uključujući članstva, finansije, majke koje svojim  volonterskim radom pomažu radu grupe
 •  Redovno prati sve važne informacije o dojenju, koristeći LLL kao izvor informacija za nastavak učenja kroz publikacije, sastanke, korespondenciju, prisustvovanje na konferencijama, dodatnim obukam
 • Ima aktivnu ulogu u pomaganju drugim majkama da postanu LLL liderke
 • Tamo gde postoji više od jedne liderke u grupi, odgovornosti su podeljene

Ako želite da naučite više o La Leće Ligi

 • Postanite član La Leće Lige
 • Prisustvujte sastancima ako su vam dostupni

Ako želite da saznate više o LLL razgovarajte sa jednom od liderki , one će vam dati više informacija. Ukoliko nemate u blizini  vašeg mesta stanovanja , kontaktirajte bilo koju liderku u Srbiji.