ZA POSTIZANJE ZADOVOLJAVAJUĆEG ODNOSA IZMEĐU MAJKE I DETETA, OSIGURANJA DOVOLJNE KOLIČINE MLEKA, MAJKA I DETE TREBA DA BUDU ZAJEDNO RANO I ČESTO

Majka i beba su u prednosti kada mogu da budu zajedno i doje što pre nakon porođaja. Majčina nagrada za (ponekad) surov porođaj je držanje novorođenčeta u rukama i ovo je optimalno vreme da se poveže sa novorođenčetom. Štaviše, kada je postavljeno na dojku odmah nakon porođaja, njegovo sisanje ubrzava rađanje posteljice i uzrokuje kontrakcije materice, što dovodi do manjeg krvarenja kod majke.

Novorođenče je utešeno već poznatom prisutnošću majke, ako je zdravo, na vreme donošeno i ne oseća posledice od porođajnih lekova, njegov refleks sisanja je obično najači odmah posle porođaja. Ovaj snažan refleks sisanja podudara se sa proizvodnjom kolostruma, prvog majčinog mleka. U prvim danima života, kolostrum pomaže novorođenčetovom sistemu za varenje da započne rad i osigurava odličnu imunološku zaštitu protiv bolesti.

Kolostrum postepeno postaje zrelo mleko. Proizvodnja majčinog mleka zasniva se na zakonu ponude i potražnje, pa što češće novorođenče sisa, više mleka će majka da proizvede. Ako su majka i beba zajedno rano i često ovaj lanac događaja se u većini slučajeva odvija jednostavno.