Naša misija je da pružimo pomoć majkama širom sveta da doje svoju decu; kroz majka-majci podršku, ohrabrenje, informisanje i obrazovanje. Želimo da širimo bolje razumevanje o dojenju kao bitnom elementu zdravog razvoja deteta i zdravlja majke.

Osim što svojim delovanjem doprinosi radu lekara i drugih zdravstvenih radnika, La Leće Liga takođe naglašava jedinstvenu važnost pomoći, koju jedna majka pruža drugoj pri prepoznavanju potreba deteta i učenju najboljih načina za zadovoljavanje tih potreba.

La Leće Liga zastupa uverenje da je dojenje, sa svojim brojnim važnim fizičkim i psihološkim prednostima, izuzetno važno i za dete i za majku, te da je idealan način za uspostavljanje dobrog odnosa između roditelja i deteta. Nežna pomoć i podrška oca omogućuje majci da se skoncentriše na majčinstvo, čime roditelji zajednički razvijaju bliske odnose koji jačaju ne samo porodicu već i celu strukturu društva.

Osim toga, verujemo da majke putem dojenja produbljuju razumevanje i lakše prihvataju odgovornosti i nagrade koje im donosi njihova posebna uloga u porodici. Žena se u majčinstvu razvija i kao ljudsko biće, te će sve ostale uloge koje će preuzeti tokom života biti obogaćene saznanjem i humanošću koje je stekla kroz majčinstvo.

Cilj La Leće Lige je jasan! Odlučnost u postizanju ciljeva ne sprečava nas da delujemo zajedno s ostalim organizacijama s kojima delimo slične ideale, ali La Leće Liga će se pažljivo ograditi od povezivanja sa udruženjima koja gaje drugačije ciljeve, koliko god oni bili vredni.