OD SAMOG ROĐENJA PA NADALJE DECI JE POTREBNA PODRŠKA KROZ NEŽNO USMERAVANJE KOJE ODRAŽAVA PRIHVATANJE NJIHOVIH SPOSOBNOSTI I UVAŽAVANJE NJIHOVIH OSEĆANJA

Majčinstvo kroz dojenje navodi roditelje da uče o svojoj deci, prepoznaju i cene njihov individualni temperament i odgovaraju na njihove potrebe. Roditelji prema iskustvu shvataju da su deca različita i da treba odgovoriti na različite potrebe svakog deteta.

Svest o individualnosti, sklonostima i stilu učenja svakog deteta postavlja temelj za usmeravanje tog deteta u godinama koje dolaze. Kako se bebe menjaju, tako se menjaju njihove potrebe i sposobnosti.

Kao što smo naučili o razvoju deteta, dolazimo do neizbežnih „godina i faza“ kroz koje deca prolaze što ih priprema a i olakšava razvoj potreba za istraživanjem i zadovoljenjem njihove znatiželje, da dokažu svoju individualnost i izraze svoja mišljenja. Znanje o tome šta je normalno i poštovanje dečje individualnosti dopušta roditeljima da rade u skladu sa prirodnim razvojem njihovog deteta.

Deca zahtevaju usmeravanje kako bi naučila da poštuju druge i kako bi stekla samodisciplinu i osećanje odgovornosti. Roditeljska najmoćnija lekcija jeste njihov sopstveni dobar primer. Dete koje se oseća dobro u vezi sebe može da učestvuje i sarađuje sa drugima mnogo lakše.

Pozitivno, nežno usmeravanje gradi detetovo samopoštovanje, jer poštuje dete kao osobu sa individualnim sposobnostima i osećanjima. Ovaj odnos sa detetom, ispunjen poverenjem, započinje dojenjem i temelji se na poštovanju, a prednosti će se odraziti na ceo život deteta.